GBP 403.76 EUR 359.30 USD 295.99 CHF 333.55 AUD 229.21 DKK 48.30 JPY 2.85 CAD 233.23 NOK 34.81 SEK 35.49 CZK 13.75 PLN 79.02 HRK 47.56 RON 73.73 TRY 40.01

Szerzői jogok

A www.monline.hu weboldalra történő belépéssel – előzetes regisztrációtól, egyéb nyilvántartásba vételtől függetlenül-, mint ráutaló magatartással a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

A www.monline.hu domainen lévő tartalom Market Online Hírportál Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

A Market Online Hírportál Kft. fenntart minden, a weboldalra vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jogot, különösen, de nem kizárólagosan a weboldal részének vagy egészének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése saját anyagként való feltüntetése.

A Market Online Hírportál Kft. weboldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll azokból bármely részt kivágni, a kivágott részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, terjeszteni, egyéb módon, különösen de nem kizárólagosan gazdasági célra felhasználni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Market Online Hírportál Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, a további jogsértéstől való eltiltást, megfelelő elégtétel adását és kártérítésre való kötelezést.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosíthatja az eredeti tartalmat,
  2. a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Hirdetés
Hirdetés