Szerzői jogok

A www.monline.hu weboldalra történő belépéssel – előzetes regisztrációtól, egyéb nyilvántartásba vételtől függetlenül-, mint ráutaló magatartással a látogató elfogadja az alábbi feltételeket:

A www.monline.hu domainen lévő tartalom Market Online Hírportál Kft. ("kiadó") szellemi tulajdona.

A Market Online Hírportál Kft. fenntart minden, a weboldalra vonatkozó valamennyi szerzői és vagyoni jogot, különösen, de nem kizárólagosan a weboldal részének vagy egészének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése saját anyagként való feltüntetése.

A Market Online Hírportál Kft. weboldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll azokból bármely részt kivágni, a kivágott részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, terjeszteni, egyéb módon, különösen de nem kizárólagosan gazdasági célra felhasználni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Market Online Hírportál Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, a további jogsértéstől való eltiltást, megfelelő elégtétel adását és kártérítésre való kötelezést.

A weboldalról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosíthatja az eredeti tartalmat,
  2. a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
Hirdetés
Hirdetés